Quản Trị Công Ty Là Gì? Nội Dung Chủ Yếu Và Vai Trò Của Quản Trị Công Ty

Ngày nay kinh tế phát triển, các doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt, làm sao để giữ vững vị thế trên thị trường, hạn chế tối đa các rủi ro xảy ra làm ảnh hưởng tới lợi nhuận và uy tín công ty là câu hỏi luôn đặt ra cho hầu hết các doanh nghiệp. Và đây cũng chính là câu hỏi của các lãnh đạo khi quản trị công ty? Vậy bạn đã hiểu quản trị công ty là gì chưa? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

  1. Khái niệm

Có nhiều khái niệm về quản trị công ty, tuy nhiên khái niệm chung nhất được đưa ra là:

Quản trị công ty là một hệ thống các chính sách và pháp luật được tạo ra để hướng dẫn, điều hành và quản lý các công ty cổ phần. Quản trị công ty cũng bao gồm các mối quan hệ nhiều bên, không chỉ bao gồm cổ đông, hội đồng quản trị,… trong công ty cổ phần mà còn có các bên liên quan bên ngoài công ty như cơ quan quản lý nhà nước, đối tác kinh doanh, môi trường, cộng đồng và xã hội. Việc xây dựng và liên tục hoàn thiện cơ chế này là nhu cầu cấp thiết vì sức khỏe của doanh nghiệp cổ phần và sức khỏe chung của xã hội.

Quản trị công ty thường chỉ giới hạn trong các câu hỏi về cải thiện hoạt động tài chính, chẳng hạn như các phương pháp mà chủ doanh nghiệp khuyến khích người quản lý của họ sử dụng để đạt được lợi tức đầu tư. Nói cách khác, quản trị công ty là cơ chế xác định các mục tiêu của công ty, các phương tiện để đạt được các mục tiêu đó

  • Những nội dung chủ yếu của quản trị công ty

Tất cả các thành viên hội đồng quản trị của công ty phải là những nhân vật độc lập để kiểm soát quyền hạn của hội đồng quản trị đồng thời bảo vệ lợi ích của các cổ đông.

Sử dụng và tin tưởng các kế toán viên và kiểm toán viên để lập và nộp các báo cáo tài chính trung thực nhằm giúp các cổ đông có được thông tin đầy đủ và trung thực khi đầu tư vào một công ty.

Sử dụng các nhà phân tích tài chính để xem xét và phân tích triển vọng kinh doanh và sự lành mạnh về tài chính của các công ty đang hoặc sẽ phát hành chứng khoán ra công chúng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho công chúng khi họ muốn đầu tư.

  • Vai trò của quản trị công ty được thể hiện ở những mặt sau:

Giúp hoạt động thuận lợi và nâng cao hiệu quả kinh doanh: Theo Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), quản trị công ty hiệu quả giúp cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Những cải tiến trong quản trị công ty sẽ dẫn đến trách nhiệm giải trình tốt hơn và giảm rủi ro liên quan đến gian lận hoặc giao dịch vì lợi ích của các nhà quản lý. Ngoài ra, việc áp dụng các thông lệ quản trị công ty hiệu quả sẽ giúp cải thiện và nâng cao hiệu quả ra quyết định của doanh nghiệp và cũng đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan tuân thủ luật pháp, tiêu chuẩn, quy định, quyền và nghĩa vụ.

Giúp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường vốn: Cách thức quản trị công ty có thể xác định liệu một công ty có thể dễ dàng tiếp cận vốn nhiều hơn hay ít hơn. Các công ty được quản lý tốt thường giành được sự ưu ái của các cổ đông và nhà đầu tư, xây dựng được độ uy tín cao và công chúng tin tưởng rằng công ty sẽ mang về lợi tức mà không xâm phạm tới quyền lợi của cổ đông.

Giúp giảm chi phí vốn và tăng giá trị của tài sản: Giá vốn phụ thuộc vào nhận thức của các nhà đầu tư về rủi ro của công ty, nghĩa là rủi ro càng cao thì giá vốn càng cao. Do đó, việc áp dụng hệ thống quản trị công ty tốt sẽ giúp các công ty trả lãi suất thấp hơn và có được tín dụng dài hạn hơn.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các thông tin cho câu hỏi quản trị công ty là gì? Những nội dung chủ yếu khi quản trị công ty và vai trò của hoạt động quản trị công ty. Tóm lại, đây là nhân tố không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp giúp công ty hoạt động bền vững và không ngừng phát triển.