Nhà Quản Trị Doanh Nghiệp Là Gì? Vai Trò Đối Với Doanh Nghiệp

Sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp chịu ảnh hưởng thông qua các hoạt động của một nhà quản trị doanh nghiệp, đưa ra quyết định dẫn đến kết quả của doanh nghiệp. Vậy nhà quản trị doanh nghiệp là gì, vai trò của nhà quản trị trong doanh nghiệp như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

  1. Khái niệm

Nhà quản trị doanh nghiệp là người làm việc trong doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện chức năng quản trị điều hành công việc các bộ phận trong doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp quy định rõ quyền hạn, mức độ trách nhiệm giữa từng phòng ban, thành viên khác nhau trong doanh nghiệp.

  • Kỹ năng cần có của nhà quản trị doanh nghiệp

Kỹ năng nhận thức: Là thể hiện khả năng nhìn nhận, tầm hiểu biết phân biệt tổ chức hoạt động và mối quan hệ giữa những phòng ban. Bên cạnh đó, khả năng hoạch định chiến lược mang đến tầm nhìn dài hạn và nhận, xử lí thông tin, nhận định vấn đề, lên kế hoạch giảm thiểu mức độ ảnh hưởng xuống mức thấp. Đây là kỹ năng quan trọng và cần thiết cho nhà quản trị doanh nghiệp.

Kỹ năng nhân sự: Là kỹ năng giúp nhà quản trị doanh nghiệp dễ dàng trao đổi làm việc với nhân viên khác đem lại hiệu quả. Khả năng lãnh đạo, phân công công việc, giải quyết vấn đề. Tạo môi trường làm việc thoải mái để cấp dưới thõa sức sáng tạo và phát biểu ý kiến mà không mang tâm lý sợ hãi, quan tâm đời sống tinh thần, vật chất và thể hiện thái độ tôn trọng, tin tưởng nhân viên, đừng tạo áp lực và chi phối nhân viên.

Kỹ năng chuyên môn: Là khả năng hiểu biết và trình độ thông thạo trong công việc được giao. Kỹ năng này đáp ứng sự thành thạo về các phương án giải pháp, kỹ thuật và máy móc liên hệ đến những chức năng như quảng cáo, sản xuất hay tài chính. Đặc biệt gồm cả các thủ thuật chuyên môn, kỹ năng phân tích và dùng kỹ thuật, công nghệ giải quyết tình huống trong lĩnh vực nhất định.

  • Vai trò nhà quản trị doanh nghiệp

Vai trò quan hệ với con người: Là người có nhiệm vụ quản lý con người, vì khi tất cả nhân viên trong một tổ chức cùng hướng đến mục tiêu chung sẽ tạo ra một doanh nghiệp phát triển và mạnh trên thị trường. Để đạt được điều này, nhà quản trị doanh nghiệp phải thể hiện tốt vai trò của mình như sau:

Vai trò đại diện cho doanh nghiệp là người nhận thông tin và đưa ra hướng giải quyết đại diện cho các nhân viên trong doanh nghiệp.

Vai trò của người lãnh đạo là người kiểm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên cấp dưới, được thực hiện thông qua trực tiếp hay gián tiếp. Ngoài ra, việc tuyển dụng, hướng dẫn công việc và khuyến khích nhân viên cũng thuộc trách nhiệm của nhà quản trị. Lãnh đạo sáng suốt khi liên kết tốt giữa nhu cầu cá nhân của từng nhân viên trong doanh nghiệp hướng tới mục tiêu chung, đem lại kết quả tốt nhất.

Vai trò liên kết liên quan đến quan hệ với nhân viên và doanh nghiệp khác, chịu trách nhiệm hòa giải và gắn kết toàn bộ nhân viên để phát huy tối đa sức mạnh tập thể.

Vai trò thông tin: Để bắt kịp với xu hướng hiện nay, thời đại bùng nổ thông tin, quản lý tốt thông tin là vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Gồm có vai trò thu thập và tiếp nhận thông tin đến từ bên trong và bên ngoài, vai trò phổ biến thông tin đến nhân viên và khách hàng, vai trò cung cấp thông tin đưa thông tin doanh nghiệp ra bên ngoài.

Vai trò quyết định: Là vai trò cuối tạo nên quyền hạn của nhà quản trị doanh nghiệp được đưa ra quyết định cuối cùng. Gồm có vai trò doanh nhân, vai trò người phân phối tài nguyên, vai trò giải quyết sự cố, vai trò đàm phán thay mặt cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Trên đây là tất cả những thông tin cung cấp đến bạn về nhà quản trị doanh nghiệp là gì, kỹ năng nhà quản trị doanh nghiệp phải có và vai trò. Một doanh nghiệp muốn phát triển mạnh và quá trình hoạt động có hiệu quả cần có một nhà quản trị giỏi, tài ba và sáng suốt.